10 ספטמבר 2014 | 16:14 ~ תגובה אחת | תגובות פייסבוק

פרסי אופיר: אז בסוף כן יחולקו פרסים כספיים לזוכים

(הפוסט עודכן, רביעי 21:30)

וזה המייל ששלח איתן אבן, יו״ר האקדמיה הישראלית לקולנוע, למועמדים לפרס אופיר היום. המייל הזה הוא ניסיון לרדת מהעץ עליו הוא טיפס ביום ראשון, ושפורסם אתמול, כשבישר שהוא מבטל את חלוקת הפרסים הכספיים לזוכים בפרס. עד כה, רוב הזוכים בפרס אופיר קיבלו, לצד הפסלון, צ׳ק בסך כ-5,000 שקל. השורה התחתונה, למי שמתעצל לקרוא את המכתב: הכל בסדר, יש כסף.

חברים יקרים,

החלטת המועצה הישראלית לקולנוע לבטל את תחום הפרסים האישיים לא נפלה כרעם ביום בהיר. כבר ב-2012 פורסם הדבר והובא בפני הנהלת האקדמיה, האיגודים והקרנות אשר פעלו במשותף ובנמרצות לשינוי ההחלטה.  

למרות המחאות והפניות למועצה ההחלטה התקבלה והתחום בוטל באופן רשמי בתאריך 17 באפריל 2013.

כעת, לכשהדבר הובא לידיעת המועמדים, המועצה טוענת שהכסף לפרסים ניתן באמצעות תחום השיווק, רק שבמציאות זה בניגוד להוראות משרד האוצר. לראיה, אנו חתומים על התחייבות כי התמיכה תשמש "אך ורק למטרה אשר לשמה  ניתנה" דהיינו – שיווק. 
בהיותנו מחויבים לניהול תקין, איננו יכולים לפעול לפי הבטחות הניתנות במדיה ובע"פ. הרשאות להעברת כספים באופן חריג צריכות להתקבל באופן פורמלי ובכתב.  

לא יהיה שמח ממני אם נקבל מסמך מחייב ממשרד התרבות המתיר שימוש בכספים המיועדים לטקס ולפעילות שיווקית למען הקולנוע הישראלי, לתשלום כפרסים אישיים.

עם כל זאת, בהמשך למאמצים בימים האחרונים התקבלה חסות שתאפשר את השלמת תקציב הטקס וחלוקת פרסים כספיים לזוכים.

אני פונה אליכם לתמוך באקדמיה הפועלת למען היוצרים והמייצגת את כולנו, להוריד את הלהבות ולתת כתף.

יום טוב לכולנו ומקווה למצוא פתרון מהיר להשבת הפרסים.

איתן

במקביל, חזר הבוקר יו״ר מועצת הקולנוע, דוד אלכסנדר, מחופשתו, והבהיר לאבן שהוא יקבל מסמך רשמי ממועצת הקולנוע המאפשר לו לממן את הפרסים מהתקציב שמקבלת האקדמיה ממשרד התרבות. עם זאת, אלכסנדר הזכיר לאבן שהאישור הזה כבר ניתן לו מזמן. ״בשיחת טלפון אחת אבן היה יכול לסדר את כל העניין הזה״, אומר לי אלכסנדר, ״אבל הוא העדיף להבעיר אש נגד מועצת הקולנוע״. במשרד התרבות מתקוממים נגד העובדה שאנשי האקדמיה נזכרו לטפל בסוגיה הזאת ברגע האחרון, כשכל עניין התקציבים וחלוקתם היה ידוע להם היטב למעלה משנה.

הערב שלח יו״ר מועצת הקולנוע מכתב ליו״ר האקדמיה, שעותק ממנו היה מכותב גם לכל איגודי היוצרים, בו הוא מעדכן שיו״ר האקדמיה ידע היטב שהוא יכול להמשיך לחלק פרסים כספיים כבר מאז יולי 2012. השאלה, אם כן, למה החליט יו״ר האקדמיה לבטל את הפרסים, להאשים את מועצת הקולנוע ואז לחזור בו, תישאר בגדר תעלומה.

הנה מכתבו של דוד אלכסנדר, יו״ר מועצת הקולנוע לאיתן אבן.

לאור מכתבך ליוצרים בעניין ביטול חלוקת הפרסים ליוצרים במסגרת טקס פרסי אופיר התבקשתי על ידי שרת התרבות והספורט הגב' לימור לבנת להעמיד דברים על דיוקם ולהבהיר בפניך את מצב הדברים לאשורו.

טענותיך בכלי התקשורת כי "לפי הקריטריונים החדשים, נאסר עלינו להשתמש בכסף לחלוקת פרסים", וכי "במועצה אמרו לי בפירוש שאני לא רשאי לתת פרסים, שהכסף שניתן לנו לטובת הטקס אינו מיועד לכך, וכך גם כתוב בקריטריונים", הינן טענות שקריות חסרות כל בסיס ואחיזה במציאות, ונועדו כל כולן להוליך שולל את היוצרים ולהטעות את הציבור הרחב.

בהתאם לחוות דעתה של היועצת המשפטית של מועצת הקולנוע "אין כל מניעה כי האקדמיה תמשיך בחלוקת הפרסים הכספיים ונושא זה ינוקד במסגרת בקשתה בתחום השיווק (בהתאם לתנאי מדיד א' במבחני התמיכה – "היקף הפעולות המתוכננות לשיווק הסרט הישראלי, חשיבותן וייחודן").

העובדה כי התמיכה הניתנת לאקדמיה בתחום השיווק כוללת מעתה תקציב הן עבור הפקת הטקס והן עבור חלוקת הפרסים ליוצרים נמסרה לך בישיבה שקיימנו ביום 17/7/2012 – ולראיה, תקציב התמיכה הכולל שנקבע לאקדמיה בשנת 2014 נותר כמעט זהה לזה שניתן לאקדמיה בשנת 2013.

לפיכך, אין מנוס מהמסקנה כי גרמת ביודעין ובזדון להטעיית היוצרים וחוללת בקרבם סערת שווא שפגעה בהם, במועצת הקולנוע ובמשרד התרבות.זאת ועוד: במכתביך ליוצרים ובראיונותיך לתקשורת הסתרת, מסיבותיך, כי האקדמיה מגייסת לטקס פרסי אופיר תקציבים גם ממפעל פיס, הרשות המקומית המארחת, וספונסרים פרטיים. כמו כן הסתרת את העובדה שההחלטה על אופן חלוקת התקציב לרבות הוויתור על הענקת פרסים ליוצרים התקבלה באופן עצמאי לחלוטין על ידי האקדמיה לקולנוע ועל דעתה בלבד.

אנו רואים זאת בחומרה רבה וסבורים כי אתה חייב בהסברים ליוצרים בנוגע לאופן חלוקת התקציב שלא הותירה תקציב לפרסים עבורם, ומצפים להתנצלותך בפני מועצת הקולנוע ומשרד התרבות על האשמות השווא שהטחת בהם.

לאור כל האמור לעיל, מועצת הקולנוע ומשרד התרבות מצפים כי האקדמיה תמשיך גם השנה כמדי שנה במפעל המבורך של חלוקת פרסים כספיים ליוצרים. אנו רואים ביוצרי הקולנוע את הלב הפועם של תעשיית הקולנוע. מבלי שיהיה בכך כדי להתערב בניהול האקדמיה אני חייב להבהיר כי המועצה תראה בחומרה רבה אם יתברר לנו שחלק הארי מן התקציב האמור יופנה להפקת הטקס, לא נוכל לעבור על כך לסדר היום. המועצה תידרש לעניין זה בדיוני התקציב ל- 2015 .
וכך ענה לו הערב איתן אבן, שוב עם עותק בתפוצה לכל האיגודים:
לכבוד
פרופ. דוד אלכסנדר 
יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע.
א.נ.
קבלתי את מכתבך. אני שמח בשמחת כלל היוצרים וחברי האקדמיה ומברך שסוף סוף לאחר שנתיים אישרת שימוש בכספי השיווק גם לחלוקת פרסים לזוכים.

לידיעתך. תרומת מפעל הפיס לסרט הזוכה אינו פרס אלא סכום לשיווק הסרט בהוליווד.

את עירית אשדוד אני גייסתי וכך גם אחרים ותמיד דאגתי להזכיר אותם בחום ולטובה. אלא שאתה מעולם לא היית שם.
אני מוחה בשאט נפש על סגנונך הבוטה עם כל המניפולציות השקריות ואשמח להיפגש עם השרה ולהציג לה את עמדתי ועמדת כלל האקדמיה.
אנחנו מודעים לכך שהשרה אוהבת קולנוע ותורמת לענף רבות.
בברכה,
איתן אבן
יו"ר האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה

ההתגוששות בין הגופים תימשך, אני מניח. אבל אז עם מכתב רשמי מצד המועצה, כפי רצה אבן, ועם חסות חדשה לפרסים, נראה שהפרשה הזאת, שמההתחלה נראתה קצת כמו התקף היסטריה, מגיעה ככל הנראה לסיומה. כזכור, אני טוען שהאקדמיה הישראלית לקולנוע דורשת ריוויזיה מהותית. שבוע אחרי שפרסמתי את הטקסט בעניין כל בעיות האקדמיה, מגיעה הפרשה הזאת כאילו רק כדי להוכיח את טענותיי לברדק שמתחולל שם.

אם כן, הפרשה הזאת הסתיימה, רונית אלקבץ הולכת לגרוף קופה נאה ב-21.9, אם היא אכן תזכה בארבעה פרסים בקטגוריות שונות.

נושאים: בשוטף

תגובה אחת ל - “פרסי אופיר: אז בסוף כן יחולקו פרסים כספיים לזוכים”

  1. יובל אדר 15 ספטמבר 2014 ב - 6:51 קישור ישיר

    הטקס ישודר בטלוויזיה?


השאירו תגובה